venerdì 4 settembre 2015

Марш на босите мъже и жени


Дойде време да решим на чия страна сме. Вярно е, че няма лесни решения и че всичко на този свят е все по-сложно. Но, за да се справим с епохалните исторически промени, трябва да набележим приоритетите си и да направим своя избор.
Ние сме на страната на босите. На страната на тези, които излагат на опастност телата си надявайки се да живеят или да оцелеят. Трудно е да го разбереш ако не си го преживял. Пълната миграция изисква точно това – да съблечеш изцяло идентичността си и да се надяваш да намериш нова. Да изоставиш всичко, да поместиш своето тяло и това на децата си в лодка, в тир или в тунел и да се надяваш да стигнеш жив от другата страна, в неизвестното, което те отблъсква, но от което имаш нужда. Това са босите хора от 21 – ви век и ние сме с тях. Техните причини могат да се покриват с купища клевети, страхове, заплахи, но е нецивилно и нечовечно да не бъдат изслушани.
Маршът на босите тръгва от тези причини и започва дълъг похот към цивилизоваността. Това е началото на един път към промените, които моли всички мъже и жени от глобалния свят да разберат, че по никакъв начин не може да бъде прието да бъдат отблъсквани жертви на военна, религиозна или икономическа несправедливост. Немислимо е да бъдат спирани тези, които бягат от неправди, а напротив, да им помогнем означава да се борим срещу тези неправди. Да дадем подслон на тези, които бягат от войни означава да отблъснем войните и да градим мир. Да помогнем на тези, които бягат от  религиозни, етнически и полови дискриминаций означава да се борим за правата на всички хора. Да приемем тези, които бчгат от беността, означава да не приемаме все по –растящото икономическо неравенство и да насърчаваме по-доброто разпределение на богатствата.
На 11 Септември, Петък, от град Венеция ще тръгне маршът на босите. Стотици хора ще ходим боси до сърцето на Международната Изложба на Кино Изкуство. Приканваме всички да организират подобни такива в други градове на Италия и Европа.


Ще искаме на висок глас пъвите три необходими промени в европеиската и глобалната миграционна политика:
1. цигурност за хуманитарни коридори за жертви на войни, бедствия и диктатури
2. Достойно посрещане за всички
3. Затваряне и разрушаване на всички центрове за задържане и концентрация  на имигранти
4. Създаване на истинска унифицирана система за прием в Европа преразглеждайки Дъблинския регламент.
За да може историята да принадлежи на босите мъже и жени и на нашия общ поход.

Nessun commento:

Posta un commento